انجمن جهانگردی دانشگاه گنجنامه همدان وبلاگ انجمن جهانگردی با هدف در اختیار قرار دادن موضوعات مفید در این باره از امروز شروع به فعالیت کرده و نیازمند همراهی شما دوستان عزیز میباشد...! http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com 2020-07-14T18:29:14+01:00 text/html 2015-08-09T07:56:12+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی کارآفرین روستایی http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/53 <P><STRONG><FONT color=#006600 size=4>یک مرد روستایی ایران با درآمد میلیارد دلاری...............!</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#006600 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#006600 size=4><A title="جام جم سرا" href="http://sara.jamejamonline.ir/NewsPreview/1612323596062644352"><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; MAX-WIDTH: 100%; FLOAT: left; PADDING-TOP: 5px" class=clearbox src="http://www.jamejamonline.ir/Media/Free/1393/05/28/635440559172142508.jpg" width=663 height=555></FONT></A><A title="جام جم سرا" href="http://sara.jamejamonline.ir/NewsPreview/1612323596062644352"><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></A></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#006600 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><A title="جام جم سرا" href="http://sara.jamejamonline.ir/NewsPreview/1612323596062644352"><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></A>&nbsp;</P> text/html 2015-04-29T13:35:35+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی اردوی طبیعتگردی امامزاده محسن http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/52 <P dir=ltr align=center><FONT size=5><STRONG>قابل توجه دانشجویان<FONT face=Cambria><FONT face=Cambria><SPAN lang=EN> </SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=FA>مدیریت جهانگردی</SPAN></STRONG></FONT></P><FONT face=Cambria><FONT size=5 face=Cambria><SPAN lang=""> <P dir=ltr align=center></P></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=center><FONT size=5>اردوی طبیعت گردی به مقصد امامزاده كوه</FONT></P></SPAN> <P dir=ltr align=right><FONT size=5>علاقمندان به شركت در این اردو میتوانند در روز دوشنبه از ساعت09:30 تا 10:00 و سه شنبه از ساعت 10 تا 12 به امور فرهنگی مراجعه و نزد خانم وفایی ثبت نام نمایند<FONT face=Cambria><FONT face=Cambria><SPAN lang=EN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT face=Cambria><FONT face=Cambria></FONT></FONT><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right><FONT size=5>زمان اردو: چهارشنبه 16 اریبهشت</FONT></P></SPAN> <P dir=ltr align=right><FONT size=5>زمان حركت: 12:00<FONT face=Cambria><FONT face=Cambria><SPAN lang=EN> </SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT face=Cambria><FONT face=Cambria></FONT></FONT><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right><FONT size=5>زمان برگشت: 19:00</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=5>هزینه ثبت نام : 5000 تومان</FONT></P></SPAN><B><FONT face=Cambria><FONT face=Cambria><SPAN lang=""></SPAN></FONT></FONT> <P dir=ltr align=center><FONT face=Cambria><FONT face=Cambria><BR><FONT size=5></FONT></FONT></FONT></P><FONT face=Cambria><FONT face=Cambria><SPAN lang=""> <P dir=ltr align=center><FONT size=5></FONT></P> <P dir=ltr align=center><FONT size=5> </FONT></P></SPAN></FONT></FONT></B><FONT face=Cambria><FONT face=Cambria></FONT></FONT> <P dir=ltr><FONT size=5><BR></FONT></P> text/html 2015-04-29T13:07:14+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی شهر سوخته و شگفتیهای شهر سوخته http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/50 <u><font color="#0066cc">شهرسوخته و شگفتیهای شهر سوخته</font></u> <dl class="article-info"><dd class="category-name"> مجموعه: <a href="http://www.beytoote.com/iran/bastani.html">مكانهای تاریخی ایران</a> </dd></dl><div class="logoContent"></div><p class=" " style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="color: rgb(102, 204, 255);"><span dir="LTR">&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">شهر سوخته در منطقه ای کاملا غیر زلزله خیز ( حتی تا امروز) بنا شده . به این دلیل سوخته خوانده</span></strong></font></span></p><p class=" " style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong style="color: rgb(102, 204, 255);"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;می شود که</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۲</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">بار به طور کامل سوخته شده اما باز ساخته شده است و ناگهان بدون هیچ نشانی</span></strong></font></p><p class=" " style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="color: rgb(102, 204, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;در</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">۲۱۰۰</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></strong></font><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong>سال پیش از میلاد تخلیه شده است. دقیقا هم زمان با نا پدید شدن تمدن های دری ه سند</strong></font></span></span></p><p class=" " style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong>( یعنی هاراپا و موهمجو دارو ) .</strong></font></span></p><p class=" " style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;">بهر حال این منطقه و تمدن اعجاب انگیزچیزی حدود 4500 سال پیش بر اثر یك آتش سوزی عظیم ،</span></strong></font></span></p><p class=" " style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"></p><p><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;">&nbsp;آنقدر عظیم كه نمی توانسته كار حمله احتمالی قومی به این منطقه باشد این شهر را از بین برده است .</span></strong></font></span></p><p><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;">&nbsp;این آتش سوزی می تواند آتش سوزیهای عظیم ناشی از گرم شدن زمین ، یك جنگ ویرانگر ، و یا</span></strong></font></span></p><p><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;">&nbsp;صاعقه های بزرگی بوده كه توانسته شبانه و طی چند روز یك شهر را كاملا" تبدیل به خاكستر بنماید ...</span></strong></font></span></p><p><strong><span style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;">شهر سوخته به علت رمزها و رازهای بسیار بهشت باستان شناسان معرفی شده و هر روز چیز</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(102, 204, 255); line-height: 115%;">&nbsp;تازه ای برای كشف شدن دارد...</span></strong><br><br></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p class="imgarticle"><a title="شگفتیهای شهر سوخته" href="http://www.beytoote.com/iran/bastani/amazing-burnt1-city.html" target="_blank"><img title="شگفتیهای شهر سوخته" alt="شگفتیهای شهر سوخته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/iran/hhi40.jpg"></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>شگفتیهای شهر سوخته</strong></span></p><p style="text-align: justify;">شگفتیهای شهر سوخته-در روزگاران دور که بشر تازه یک‌جا نشین شده بود، شهری در سیستان پدید آمد که به گفته‌ی باستان‌شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت، برنامه ریزی شهری و ... اولین شهر جهان بود.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(143, 30, 143);">شهر سوخته و تمدن هوشمند و خلاق آن با بیش ازپنج‌هزار سال قدمت، به‌عنوان بزرگ‌ترین استقرار شهرنشینی در نیمه‌ی شرقی فلات ایران، نمونه‌ای منحصر به ‌فرد و حکایت‌گر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته‌های دور این مرز و بوم می‌باشد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(143, 30, 143);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(143, 30, 143);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(143, 30, 143);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(143, 30, 143);">برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید:</span></p> text/html 2015-04-28T12:18:07+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی شهر پمپی (قوم لوط) http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/48 <p align="right"> <strong><font size="3">شهرسوخته پمپی!!!!!!!</font></strong><br></p><p>آتش فشان وزو بعنوان یکی از نمادهای ایتالیا شناخته می شود آتش فشانی که آخرین بار دوهزار سال قبل فعال شد.</p><p>همه چیز بسیار سریع اتفاق افتاد در روز 9 آگوست 79 قبل از میلاد مسیح[1] آتشفشان فوران کرد در کسری از ثانیه هوا&nbsp;پر از گازهای سمی شد و خورشید محو گردید تا گازهای سمی تا 15 کیلومتر از محدوده را&nbsp;پر کردند به گونه ای که بسیاری از مردم شهر حتی فرصت کوچکترین واکنشی از خود نداشتند و در جای خود تبدیل به مجسمه های سنگی شدند.</p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="3" height="258" style="width: 371px; height: 258px;" alt="" src="http://miraclesofthequran.persiangig.com/History/pompeii/p8.jpg"><br></p><p align="center"><img alt="" src="http://miraclesofthequran.persiangig.com/History/pompeii/p6.jpg"></p><p align="right">برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.</p> text/html 2015-04-27T14:27:55+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی عروس زاگرس http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/47 <p> </p><p align="center"><br></p><p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ایلام که به </font></strong><a title="عروس زاگرس" class="hlink" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015427142448.html"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عروس زاگرس</font></strong></a><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> معروف است با پیشینه ی تاریخی کهن و آب و هوای متنوع خود گردشگران ایران و جهان را به سوی خود فرا می خواند. شمال این استان آب وهوای سرد و کوهستانی دارد و نواحی جنوبی آن گرم و بیابانی است. <br></font></strong></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015427142448.html"><img title="عکس: عروس زاگرس - آکا" style="border: currentColor; border-image: none;" alt=",عکس: عروس زاگرس ایلام,عروس زاگرس,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/0419251542417245102a.jpg"></a><div align="left"></div><p></p><p><br></p><p align="center"><br></p> text/html 2015-04-23T13:39:21+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی علیصدر http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/45 <h1 align="center" class="title" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/222760/داستان-کشف-غار-علیصدر"><font size="5">داستان کشف غار علیصدر&nbsp;</font></a></h1><h1 align="center" class="title" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</h1><div align="center" class="subtitle" style="margin-bottom: 20px;"><font size="3">از زمانی که غارنوردان و کوهنوران حرفه‌ای نقشه کاملی از غار علیصدر تهیه کردند گردشگران زیادی برای بازدید از این غار زیبا به همدان سفر می‌کنند. وقتی وارد غار علیصدر می‌شوید با ساخته‌های شگفت‌انگیز طبیعت که در مدت چندین هزار سال تشکیل شده‌اند روبه‌رو می‌شوید. دیدن این مناظر آن‌قدر هیجان‌انگیز است که شما متوجه گذر زمان نمی‌شوید.</font></div><div align="center" class="subtitle" style="margin-bottom: 20px;"><font size="3"><p style="text-align: center;"><img alt="غار علیصدر - سامانه رزرواسیون مهر" src="http://www.egardesh.com/files/uploadimg/05.jpg" border="0"></p></font></div> text/html 2015-04-21T15:15:20+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی اردوی غارعلیصدر http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/44 <p align="center"><font size="5"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="5"><strong>قابل توجه دانشجویان مدیریت جهانگردی</strong> </font></p><p><font size="5"><br></font></p><p align="right"><font size="4">برای ثبت نام در اردوی غارعلیصدر روز یکشنبه ساعت 12 به کلاس 303 مراجعه کنید و یا اسم و شماره دانشجویی را در زیرهمین&nbsp;پست&nbsp;در قسمت نظرات بنویسید.&nbsp;</font></p><p align="right"><font size="4"><strong>توجه:</strong>اطلاعات شما&nbsp;بدون تایید مدیر وبلاگ&nbsp;نمایش داده نمیشود.</font></p><p align="left"><font size="4">تاریخ اردو : پنجشنبه 10 اردیبهشت</font></p> text/html 2015-04-19T15:01:26+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی درخت زندگی http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/42 <p align="center"> <a title="درخت زندگی در دیزنی لند (8 عکس)" href="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4342/large/fOKVt9f4Wb.jpg" target="_blank"><img width="400" height="288" id="s0" alt="درخت زندگی در دیزنی لند (8 عکس)" src="http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4342/fOKVt9f4Wb.jpg"></a></p> text/html 2015-04-19T14:03:10+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی جهان زیر رکاب http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/41 <p align="center"> <br></p><p align="center"><strong>حتما به وبلاگ این زن و شوهر دوچرخه سوار که لینکش تو پیوندهای وب سایتمون هست سری بزنید :)</strong></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://www.mbhusa.com/rmc4peace/iran_photo_gallery/hamshahri.jpg"><br></p> text/html 2015-04-19T13:33:44+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی جشنواره سی‌راه شیراز http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/39 <div class="thimgdiv-small"><br></div><div style="clear: both;"></div><ul style="display: none;" itemprop="breadcrumb"><li itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="http://topnop.ir/article-topic0-page1.html" itemprop="url"><span itemprop="title">همه آلبوم ها</span> </a> </li><li itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="http://topnop.ir/modules.php?name=News&amp;file=categories&amp;op=newindex&amp;catid=57" itemprop="url"><span itemprop="title">ایران و ایرانی</span> </a></li></ul><div class="post" style="-moz-user-select: none; -webkit-user-select: none;" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"><strong><img style="display: none;" src="http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9343/mainthb.jpg?ver=1" itemprop="image"> </strong><div class="post-title"><h1 itemprop="name">جشنواره سی‌راه شیراز</h1><h1 itemprop="name"><font face="Tahoma" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">جشنواره‌ی سی‌راه به مناسبت روز و هفته شیراز، در محله‌ی سنگ سیاه از محله‌های بافت قدیم شهر شیراز برگزار شد.مسئولان برگزاری این جشن هدف از برگزاری آن را بازگرداندن روح زندگی و شادی و شادابی به زندگی مردمانی است که در بافت تاریخی سکونت دارند‌، معرفی كردند.به گفته مسئولان: سی‌راه، سطری بود برای آغاز حرکتی نو در مسیر احیاء و رونق بافت تاریخی و امیدواریم این سطر ادامه پیدا کند. (عکس از فرارو)</font> </font></h1></div><div class="post-content" id="post_main_content" style="clear: both; margin-top: 36px;" itemprop="articleBody"><p><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></p><p align="center"><font face="Tahoma" size="2"><a title="جشنواره سی‌راه شیراز (13 عکس)" href="http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9343/large/DuL1kFynvW.jpg" target="_blank"></a></font><div class="imgdiv" id="bord0"><font face="Tahoma" size="2"><a title="جشنواره سی‌راه شیراز (13 عکس)" href="http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9343/large/DuL1kFynvW.jpg" target="_blank"><img width="400" height="334" id="s0" alt="جشنواره سی‌راه شیراز (13 عکس)" src="http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9343/DuL1kFynvW.jpg"></a></font></div></div></div> text/html 2015-04-18T14:52:48+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی گیلان قدیم http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/38 <p align="center"> <br></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p>گیلان قدیم</o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p><br></o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p><img width="592" height="528" align="baseline" style="width: 520px; height: 456px;" alt="" src="http://i30.tinypic.com/7283f7.jpg" border="2" hspace="0"></o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p><br></o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p><br></o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p><br></o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p><img width="548" height="509" align="baseline" style="width: 520px; height: 517px;" alt="" src="http://i27.tinypic.com/2yonz9z.jpg" border="2" hspace="0"></o:p></font></font></span></p><p align="center" class="p0" style="margin: auto 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA"><font size="4"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><br></font></font></span></p> text/html 2015-04-18T14:41:03+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی دیدنی :) http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/37 <div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8675" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">کم کم زمین به این صورت در میاد … !</span></span></span></div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8674" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><img width="500" height="473" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8673" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-36.jpg"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">الفاتحه !</span></span></span></div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8681" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><img width="500" height="325" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8680" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-33.jpg"></span></span></span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">خلاقیت با مغز گردو</span></span></span></div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8679" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8703" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">اولین زنی که وارد ماه شد :))</span></span></span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">(جالبه که اولین زن انوشه انصاری هم بوده ، کدبانوی ایرانی !)</span></span></span></div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8701" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><img width="500" height="326" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8700" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-24.jpg"></span></span></span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8714" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">من هیچی نمیگم !</span></span></span></div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8713" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><img width="500" height="397" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8712" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-20.jpg"></span></span></span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);">خرس مهربون</span></span></span></div><div id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8746" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style='font-family: georgia, "times new roman", times, serif; font-size: small;'><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><img width="500" height="333" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8745" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-07.jpg"></span></span></span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><p style="text-align: center;"><span style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><img width="500" height="455" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8715" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-19.jpg"></span></span></p><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"></span></span>&nbsp;&nbsp;<img width="500" height="368" title="S A L I J O O N" class="yiv8767888173" id="yui_3_13_0_1_1398082344318_8678" alt="S A L I J O O N" src="http://salijoon.ws/mail92/921116/tanz/aks-neveshte-tanz-radsms-34.jpg"></div></div></div></div></span><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></div></span><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></div></span><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></div></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</div></span></span></span></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></div> text/html 2015-04-18T13:44:08+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی :) http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/35 <p align="center"> پوشش روستاییان گیلان</p><p align="center"><img src="http://gilannews.ir/photo/mooze ax last/pooshak15_1_87.jpg"></p> text/html 2015-04-18T13:17:26+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی کوچ http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/34 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%" class="Titleimg">کوچ ـ هزارجریب شهرستان نکاـ عکاس م عسکری</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="1" nowrap="nowrap" bgcolor="#f6f0da"></td><td width="100%" style="padding-right: 10px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td height="10"></td></tr><tr><td width="100%" style="text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 19px; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="javascript:show_image('/photoblog/adv_images/d5a1445de3d939c9921e669c76328897.jpg','870','658');"><img width="400" height="301" title="کوچ ـ هزارجریب شهرستان نکاـ عکاس م عسکری" align="center" alt="کوچ ـ هزارجریب شهرستان نکاـ عکاس م عسکری" src="http://www.aftabir.com/photoblog/adv_images/d5a1445de3d939c9921e669c76328897.jpg" border="0"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="100%" height="20" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%"><table width="100%" height="20" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="1" nowrap="nowrap" bgcolor="#f6f0da"></td><td width="100%" height="100%"></td></tr><tr><td height="1" bgcolor="#f6f0da" colspan="2"></td></tr><tr><td height="5" colspan="2"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></tr></tbody></table> text/html 2015-04-18T13:07:05+01:00 ganjnamehtourismclub.mihanblog.com فائزه وفایی کمک به محیط زیست http://ganjnamehtourismclub.mihanblog.com/post/32 <table width="100%" height="100%" id="myad" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td height="10"></td></tr><tr><td width="100%" valign="top"><a name="obj7510"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="15" height="20" nowrap="nowrap"><table width="100%" height="20" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%" height="11" colspan="2"></td></tr><tr><td width="100%" height="1" bgcolor="#f6f0da" colspan="2"></td></tr><tr><td width="1" nowrap="nowrap" bgcolor="#f6f0da"></td><td width="100%" height="100%"></td></tr></tbody></table></td><td width="100%" class="Titleimg">کمک به محیط زیست</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="1" nowrap="nowrap" bgcolor="#f6f0da"></td><td width="100%" style="padding-right: 10px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td height="10"></td></tr><tr><td width="100%" style="text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 19px; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="javascript:show_image('/photoblog/adv_images/906150cb4cda443f535029f731f1799c.jpg','420','336');"><img width="400" height="316" title="کمک به محیط زیست" align="center" alt="کمک به محیط زیست" src="http://www.aftabir.com/photoblog/adv_images/906150cb4cda443f535029f731f1799c.jpg" border="0"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="100%" height="20" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="100%"><table width="100%" height="20" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="1" nowrap="nowrap" bgcolor="#f6f0da"></td><td width="100%" height="100%"></td></tr><tr><td height="1" bgcolor="#f6f0da" colspan="2"></td></tr><tr><td height="5" colspan="2"></td></tr></tbody></table></td><td nowrap="nowrap"></td></tr></tbody></table></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></a> </td></tr><tr><td height="10"></td></tr><tr><td height="20"></td></tr></tbody></table>